Idune

Idune 16 shad

Idune to najwyższa jakość dającą unikatowe właściwości wynikające z biotechnologicznego
połączenia dwóch soli HA oraz unikatowej cząsteczki HA 1000 kDa (najbardziej zbliżonej do endogennej) co daje udokumentowaną, największą odpowiedź komórkową organizmu

Idune jest niesieciowanym kwasem hialuronowym o silnych właściwościach higroskopijnych, antyrodnikowych, wiskoelastycznych oraz powoduje silną stymulację komórkową.

Idune syntezowany jest poprzez biofermentację, jest naturalnie oczyszczony (poddany mikrofiltracji), nie posiada chemicznego odczynnika sieciującego przez do minimum ograniczone zostało ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych.

Nawadnia – Napina – Regeneruje

 

Silnie higroskopijny

 

Silne właściwości antyrodnikowe

 

Silna stymulacja komórkowa

 

Silne właściwości wiskoelastyczne

 

Wskazanie:

Zastosowanie: